detail
  • CN Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Địa chỉ : 11, đường 3/2, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- : Kho hàng Cảng Tiên Sa.