detail
  • Công ty TNHH Thái Việt AGRI GROUP
Địa chỉ : Thôn Hà My Tây, xã Điện Dương, H. Điện Bàn, T. Quảng Nam
- : Trang trại chăn nuôi Thái Việt Đại Lộc.
- : Trang trại chăn nuôi Thái Việt Duy Hòa.
- : Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Điện Dương