TOA PC-658R
toa-pc-658r
Loa âm trần lưới mịn 6W TOA PC-658R
Thiết kế móc treo dễ dàng lắp đặt loa lên trần.
Tính năng sản phẩm TOA PC-658R