PM-660
pm-660

PM-660

Micro
148 Lượt xem
– Micro loại để bàn.
– Có công tắc nhấn để nói và cần khóa.
– Có dây bọc chống nhiễu 1 lõi đơn dài 2.5m
 
Tính năng sản phẩm PM-660
Sản phẩm nổi bật
Sản phẩm liên quan