PM-660

PM-660

Micro
259 Lượt xem
pm-660
– Micro loại để bàn.
– Có công tắc nhấn để nói và cần khóa.
– Có dây bọc chống nhiễu 1 lõi đơn dài 2.5m
 
Tính năng sản phẩm PM-660