RM-200M

RM-200M

Micro
232 Lượt xem
rm-200m
Micro điều khiển từ xa kết nối với VM-3240VA, VM-3360VA, VM-2120 và VM-2240 để thực hiện các thông báo thông thường hoặc khẩn cấp.
Tính năng sản phẩm RM-200M