TOA EC-100M
toa-ec-100m
– Micro loại để bàn.
– Có công tắc nhấn để nói và cần khóa.
– Dây bọc chống nhiễu 1 lõi đơn dài 2m.
– Micro có bộ chuông báo điện tử 4 âm sắc
 
Tính năng sản phẩm TOA EC-100M