WIS S2300 HIGH POWER TDMA WIRELESS STATION
wis-s2300-high-power-tdma-wireless-station

- Công suất mạnh 27dbm(500mw)

-Tốc độ 300Mbps chuẩn công nghệ TDMA

- Chịu tải 60-70

- Aten 8dbi hoặc gắn Aten định hướng 17dbi
- Hỗ trợ Passive POE(24VDC) for flexible deployment
- Chuẩn ngoài trời IP65 Weatherproof design with water cover kit
- Hỗ trợ chống sét trên thiết bị Up to 16kV ESD protection

Tính năng sản phẩm Wis S2300 High Power TDMA Wireless Station